Klotz SC3 SpeakON høyttkabel 4x2,5 F-F 2 m

L42YSPF020
Høyttaler

Klotz SC3 SpeakON høyttkabel 4x2,5 F-F 2 m

L42YSPF020
Veil. pris: Kr 473,- inkl. mva
Variant: