Vi øker prisene

En stadig svakere kronekurs er årsaken.

Som distributør handler vi i utenlandsk valuta fra våre leverandører, og som et resultat av de økonomiske tiltakene som er satt i verk den siste tiden har den norske kronen svekket seg dramatisk.

Konsekvensen av dette er at vi må øke våre priser for å dekke inn våre økte kostnader til våre leverandører.

Ta kontakt med din produktekspert i Benum eller ring oss for mer informasjon.

Ring 22139900 eller bruk kontaktskjemaet.