Gi innspill om fremtidig behov for frekvensressurser til trådløse mikrofoner

Fra november blir det færre frekvensressurser tilgjengelig for trådløse mikrofoner. Gi ditt innspill ti Nkom.

Frekvenser som i dag kan brukes til trådløse mikrofoner i frekvensområdet 510-790 MHz er vist på Finnsenderen.no, og er sammen med øvrige frekvensområder til trådløse mikrofoner regulert gjennom fribruksforskriften. Regjeringen bestemte i november 2015 at 700 MHz-båndet skal benyttes til mobilkommunikasjon, og i juli 2018 ble det avgjort at datoen for endringen blir 1. november 2019.

Det betyr at det blir færre frekvensressurser tilgjengelig for trådløse mikrofoner. Nkom ønsker på bakgrunn av dette å høre med bransjen hvordan vi kan legge til rette for bruk av trådløse mikrofoner fremover. 

Frist for å gi innspill er fredag 3. mai 2019 og innspill sendes til Nkom på e-post til firmapost@nkom.no, med kopi til lry@nkom.no. Hele høringen finner du her.

Nkom vil, etter høringen, utarbeide og presentere et langsiktig forslag for frekvensløsninger til trådløse mikrofoner. Høringsinnspillene vil være et viktig bidrag til dette arbeidet.