En stor takk til TV2 i Bergen

for valg av Axient digital ADX.

Etter mye testing av diverse trådløse systemer gjort av Teknisk Leder for Teknologi Drift Svein Henning Skaga og hans team, falt valget på 18 kanaler ADX1M microsendere og noen kanaler ADX2 med KSM9 hoder. 

Benum og Shure takker for tilliten.