Kjøps og salgsbetingelser

Velkommen som kunde i vår nettbutikk. Her vil du finne de nyeste produktene, samt gode tilbud til enhver tid. 

Generelle betingelser

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Benum AS har organisasjonsnummer 928 556 492 
Vår adresse er: Østre Aker vei 68, 0581 Oslo


Henvendelser vedrørende nettbutikken: norway@benum.com 


Priser og frakt

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, særavgifter samt leveringsomkostninger der ikke annet er særskilt oppgitt. Det belastes et tillegg på NOK 70,- eks mva på alle ordrer under NOK 500,- eks mva. Merk at ordresum på web ikke inkluderer frakt, evt oppkravsgebyr (for oppkravskunder), forsikring og evt småordregebyr. Dette faktureres i etterkant. Siv. ing. Benum AS kan uten varsel endre sine priser.

Vi tar imidlertid forbehold om eventuelle feil i nettbutikken, det være seg feil med priser eller andre forhold som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider.

Levering? fra lager i Norge

Varene leveres fritt vårt lager, Østre Aker vei 68, 0581 Oslo. Forsikring besørges for kundens regning. Lagervarer blir normalt levert samme dag forutsatt bestilling mottatt av oss før kl 12:00. Henteordrer blir normalt plukket og fakturert samme dag som ordren er mottatt uavhengig av når ordren blir hentet.

 

International shipping

Unfortunately we are not able to offer international shipping at this moment.

 

Angrerett

Benum AS følger angrerettloven.  Les mer om angrerettloven her! Eller last ned skjema her!

 

Utleie av utstyr

Ved driftsavbrudd vil vi forsøke å hjelpe deg med utstyr i den grad dette er praktisk mulig. For kritiske komponenter innen studio og kringkasting, forsøker vi alltid å avhjelpe ditt problem med reserveutstyr. Normalt betaler du for dette frakt og en forsikring av utstyret, samt 5 % av utstyrets pris pr uke.

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene, kontakt oss på norway@benum.com snarest mulig. 

 

Reklamasjon/Garanti

Solgte produkter dekkes av ett års reklamasjon/garanti med mindre annet er skriftlig avtalt. Dette dekker deler og materiell samt arbeidstid utført på vår serviceavdeling i Oslo. I fall det er ønskelig å utføre reparasjonen på kundens sted, dekkes deler og materiell. Reise og diett, samt arbeidstid, blir belastet med fradrag for den tid som ville ha medgått hvis reparasjonen var utført ved vår serviceavdeling. Tur og retur frakter for forsendelsen av varer i forbindelse med reparasjoner og reklamasjon/garantiservice, dekkes av kjøper. I fall det er ønskelig av praktiske årsaker at 3. part utfører reklamasjon/garantireparasjoner, skal dette før igangsettelse av arbeidene avklares med servicesjef hos Benum siv.ing. AS, samt avtales den pris som blir å refundere kunden. Reparasjoner igangsatt uten forhåndsgodkjennelse, vil ikke bli refundert, samt avkorter reklamasjon/garantitiden.

 

Utleie av utstyr

Ved driftsavbrudd vil vi forsøke å hjelpe deg med utstyr i den grad dette er praktisk mulig. For kritiske komponenter innen studio og kringkasting, forsøker vi alltid å avhjelpe ditt problem med reserveutstyr. Normalt betaler du for dette frakt og en forsikring av utstyret, samt 5 % av utstyrets pris pr uke.

 

Retur av varer

All retur av varer skal forhånds godkjennes av Benum. Returer som ikke skyldes feil fra Benum sin side vil bli belastet med returgebyr kr 500 + mva. Varen skal sendes i retur for avsenders regning. Forsikring av varen frem til vårt lager er avsenders ansvar. Oppkravsendinger aksepteres ikke. Returnert vare skal fremstå som ny, med original emballasje, manualer, tilleggsutstyr etc. Mangler dette vil kunden bli belastet for manglende/skadede enheter.

Forbehold

Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som pakke.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

 

Forsendelse

For uavhentede pakker / brev (ved f.eks postoppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 50kr eks. mva. Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

 

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Digital markedsføring

Benum siv. ing. AS sender jevnlig ut nyhetsbrev, kampanjer og annen relevant informasjon pr e-post til sine kunder i samsvar med markedsføringsloven. En kan reservere seg mot dette ved å sende en melding til rsh@benum.com eller klikke på avmeldingslinken nederst i våre nyhetsbrev. Det tas forbehold om eventuelle feil/mangler i priser/beskrivelser i våre nyhetsbrev samt våre websider (Benum.no, Benum.com og Facebook.com/BenumNorway).

Personopplysninger

Benum AS behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Les mer ved å klikke her!

 

Generelt

Service: Klokkeslett NOK eks mva
Normal sats: 08:30 - 16:00 850,- 
Uteservice:  08:30 - 16:00 1050,- 
Overtid (innearbeid) 16:00 - 21:00 1200,-
 Overtid (utearbeid): 16:00 - 21:00  1550,-
Data-/RF service:
Normal sats: 08:30 - 16:00 1250,-
Overtid 16:00 - 21:00  1800,-
Prosjektering/Installasjon:
Prosjektering: 08:30 - 16:00 950,-
Overtid (prosjektering): 16:00 - 21:00 1650,-
Installasjon: 08:30 - 16:00 750,-
Overtid (installasjon): 16:00 - 21:00 1050,-
Produksjonsarbeid:
Normal sats: 08:30 - 16:00 650,-
Overtid 16:00 - 21:00  950,-


100% påslag på normal timesats:
21:00 - 09:00 og helger

Service hos kunde i Oslo:
Oppmøte NOK 500,- eks mva.

Reisetid på lengre reiser:
Timesats NOK 550,- eks mva

Reise utenfor Oslo:
Statens satser på reise, opphold og diett.

PRISER ER EKS MVA OG EVENTUELLE SÆRAVGIFTER.

Siv. ing. Benum AS kan uten varsel endre sine priser.