> Generell informasjon > Salgsbetingelser > 5. Utleie av utstyr

5. Utleie av utstyr

Ved driftsavbrudd vil vi forsøke å hjelpe deg med utstyr i den grad dette er praktisk mulig. For kritiske komponenter innen studio og kringkasting, forsøker vi alltid å avhjelpe ditt problem med reserveutstyr. Normalt betaler du for dette frakt og en forsikring av utstyret, samt 5 % av utstyrets pris pr uke.
  • linkedin
  • YouTube
  • Google+
  • Instagram