> Generell informasjon > Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

1. Leveringsbetingelser

Varene leveres fritt vårt lager, Østre Aker vei 68, 0581 Oslo. Forsikring besørges for kundens regning. Lagervarer blir normalt levert samme dag forutsatt bestilling mottatt av oss før kl 12:00. Henteordrer blir normalt plukket og fakturert samme dag som ordren er mottatt uavhengig av når ordren blir hentet.

2. Priser

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, særavgifter samt leveringsomkostninger der ikke annet er særskilt oppgitt. Det belastes et tillegg på NOK 50,- eks mva på alle ordrer under NOK 500,- eks mva. Merk at ordresum på web ikke inkluderer frakt, evt oppkravsgebyr (for oppkravskunder), forsikring og evt småordregebyr. Dette faktureres i etterkant. Siv. ing. Benum AS kan uten varsel endre sine priser.

Vi tar imidlertid forbehold om eventuelle feil i nettbutikken, det være seg feil med priser eller andre forhold som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider.

3. Betaling og salgspant

Betalingsbetingelser er kontant eller pr. oppkrav, hvis ikke annet er avtalt. Ved søknad om kreditt vil det bli foretatt kredittvurdering. For spesielle varer og prosjekter: 45% ved bestilling, 45% ved levering og 10% ved overtagelse. For øvrige spesielle prosjekter gjelder betalingsbetingelser etter nærmere avtale. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente (morarente) etter forsinkelsesrenteloven. Benum siv. ing. AS forbeholder seg salgspant i medhold av pantelovens paragraf 3-14 i de solgte gjenstander til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

4. Reklamasjon/Garanti

Solgte produkter dekkes av ett års reklamasjon/garanti med mindre annet er skriftlig avtalt. Dette dekker deler og materiell samt arbeidstid utført på vår serviceavdeling i Oslo. I fall det er ønskelig å utføre reparasjonen på kundens sted, dekkes deler og materiell. Reise og diett, samt arbeidstid, blir belastet med fradrag for den tid som ville ha medgått hvis reparasjonen var utført ved vår serviceavdeling. Tur og retur frakter for forsendelsen av varer i forbindelse med reparasjoner og reklamasjon/garantiservice, dekkes av kjøper. I fall det er ønskelig av praktiske årsaker at 3. part utfører reklamasjon/garantireparasjoner, skal dette før igangsettelse av arbeidene avklares med servicesjef hos Benum siv.ing. AS, samt avtales den pris som blir å refundere kunden. Reparasjoner igangsatt uten forhåndsgodkjennelse, vil ikke bli refundert, samt avkorter reklamasjon/garantitiden.

5. Utleie av utstyr

Ved driftsavbrudd vil vi forsøke å hjelpe deg med utstyr i den grad dette er praktisk mulig. For kritiske komponenter innen studio og kringkasting, forsøker vi alltid å avhjelpe ditt problem med reserveutstyr. Normalt betaler du for dette frakt og en forsikring av utstyret, samt 5 % av utstyrets pris pr uke.

6. Retur av varer

Retur av varer skal forhånds godkjennes av Benum. Andre returer belastes med 500,- + mva. Varen skal sendes i retur for avsenders regning. Forsikring av varen frem til vårt lager er avsenders ansvar. Oppkravsendinger aksepteres ikke. Returnert vare skal fremstå som ny, med original emballasje, manualer, tilleggsutstyr etc. Mangler dette vil kunden bli belastet for manglende/skadede enheter.

 

7. Digital markedsføring

Benum siv. ing. AS sender jevnlig ut nyhetsbrev, kampanjer og annen relevant informasjon pr e-post til sine kunder i samsvar med markedsføringsloven. En kan reservere seg mot dette ved å sende en melding til rsh@benum.com eller klikke på avmeldingslinken nederst i våre nyhetsbrev. Det tas forbehold om eventuelle feil/mangler i priser/beskrivelser i våre nyhetsbrev samt våre websider (Benum.no, Benum.com og Facebook.com/BenumNorway).

8. Generelt

Service:
Normal sats: 09:00 - 16:30 NOK

850,- eks mva

Uteservice: 09:00 - 16:30 NOK

1.050,- eks mva

Overtid (innearbeid): 16:30 - 21:00 NOK

1.200,- eks mva

Overtid (utearbeid): 16:30 - 21:00 NOK

1.550,- eks mva

 
Data-/RF service:
Normal sats: 09:00 - 16:30 NOK  

1.250,- eks mva

Overtid: 16:30 - 21:00 NOK

1.800,- eks mva

 
Prosjektering/installasjon:
Prosjektering: 09:00 - 16:30 NOK

950,- eks mva

Installasjon: 09:00 - 16:30 NOK

750,- eks mva

Overtid (prosjektering): 16:30 - 21:00 NOK

1.350,- eks mva

Overtid (installasjon): 16:30 - 21:00 NOK

1.050,- eks mva

 
Produksjonsarbeid:
Normalsats: 09:00 - 16:30 NOK

650,- eks mva

Overtid: 16:30 - 21:00 NOK

950,- eks mva


100% påslag på normal timesats:
21:00 - 09:00 og helger

Service hos kunde i Oslo:
Oppmøte NOK 500,- eks mva.

Reisetid på lengre reiser:
Timesats NOK 550,- eks mva

Reise utenfor Oslo:
Statens satser på reise, opphold og diett.

PRISER ER EKS MVA OG EVENTUELLE SÆRAVGIFTER.

Siv. ing. Benum AS kan uten varsel endre sine priser.  • linkedin
  • YouTube
  • Google+
  • Instagram